Oferta educationala

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Părinții interesați să viziteze Grădinița cu P.P RAYKIDS ne pot contacta pentru o programare la numărul de telefon 0720014220, în

fiecare zi, de luni pana vineri, în intervalul orar 13.00 – 15:30. Înscrierea prescolarilor se realizează potrivit Regulamentului de organizare si funcționare al Grădiniței RAYKIDS. 

Documentele necesare în vederea încheierii contractului educațional:

1. Copii ale actelor de identitate ale părinților;

2. Copie a certificatului de naștere ale copilului;

3. Copie a carnetului de vaccinări al copilului;

4. Aviz epidemiologic.

AN ȘCOLAR 2022– 2023

  • 2 GRUPE MICI: 35 PRESCOLARI
  • 1 GRUPA MIJLOCIE: 25 PRESCOLARI
  • 2 GRUPE MARI: 32 PRESCOLARI

“Ne naştem slabi şi avem nevoie de putere; ne naştem neputincioşi şi avem nevoie de ajutor; ne naştem mãrginiţi şi avem nevoie de judecatã. Ceea ce ne lipseşte când venim pe lume, şi de care avem nevoie mai târziu ne este dat prin educaţie.”
(J.J. Rousseau)

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAYKIDS” este o INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR, ACREDITATĂ M.E.N., este o ECO-ȘCOALĂ MONDIALĂ a cărei misiune este de a asigura cadrul propice desfăşurării unui învăţământ de calitate, pentru a oferi noi şi importante avantaje educaţionale copiilor doljeni prin transformarea grădiniţei într-un lăcaş de cultură şi civilizaţie, de a consolida rolul acesteia ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ, ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate, de a asigura educaţiei o calitate europeană prin procesul de învăţământ, de a forma preşcolarii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze în viaţa şcolară şi într-o societate dinamică de tip european.

RESURSELE MATERIALE ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Grădiniţa îşi va desfăşura activitatea într-un sediu nou, modern şi conceput cu scopul de a desfăşura în incintă un proces intructiv-educativ pe nivel preşcolar, având o suprafaţă de 1100 mp si o curte de 800mp. De asemenea, proiectul architectural a avut în vedere crearea unor condiţii deosebite care să inducă copiilor noţiunea de “acasă”, chiar dacă nu sunt împreună cu familia.

Clădirea dispune de :

Demisol + Parter + ETAJ 1 +ETAJ 2

  • demisol: bloc alimentar, cămară alimente
  • parter: filtru vestiar, cabinet director, cabinet medical, izolator, sală de mese, bucătărie, spălător vase, sală festivități, 4 grupuri sanitare, piscină interioară, vestiar personal.
  • etaj 1: 3 săli curs, bibliotecă, arhivă, 3 dormitoare, spălătorie, 2 anticamere relaxare si joacă, 3 grupuri sanitare
  • etaj 2: 4 săli curs, 1 dormitor, 1 grup sanitar, sală de relaxare

DOTĂRI:

● Materiale didactice variate ce răspund cerinţelor de vârstă preşcolară
● Mijloace audio şi video ( minicinematograf, table interactive, calculatoare, laptopuri, DVD, aparate de fotografiat video-digitale, camere de supraveghere video, multifuncționale, boxe, video proiectoare, microfoane, telefon / fax)
● Centru de documentare ce cuprinde un fond de carte variat atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice
● Rechizite și materiale didactice ecologice de cea mai bună calitate
● Aparate, truse și echipamente didactice
● Jucării și truse de joc din lemn
● Echipamente și materiale pentru jocurile de rol, activitățile practice si elementele de activitate casnică (halate, șorțulețe, costume, măști, mascote etc.)
● Instrumente folosite în educația muzicală: chitară, pianină, clopoței.

RESURSE UMANE

  Preșcolari;
  Cadre didactice calificate:
    – director
    – profesori pentru învățământul preșcolar
    – profesor de limba engleză
    – profesor de limba germană
    – profesor coregraf opțional dans
    – profesor de balet opțional balet
  Cadre medicale de specialitate:
    – asistent medical permanent
    – medic școlar
  Personal auxiliar:
    – administrator de patrimoniu
    – administrator financiar contabil
    – șofer profesionist
    – îngrijitor copii
    – bucătar șef calificat
    – ajutor bucătar

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară conform proiectărilor semestriale, realizându-se concordanţă între curriculum naţional şi curriculum la decizia şcolii.

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme:

Cine sunt/suntem?
Când, cum şi de ce se întâmplă?
Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
Cum planificăm/organizăm o activitate?
Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
Ce şi cum vreau să fiu?

Programul Zilnic >>>

Oferta de Preturi si Program de Functionare >>>