Oferta educationala

“Ne naştem slabi şi avem nevoie de putere; ne naştem neputincioşi şi avem nevoie de ajutor; ne naştem mãrginiţi şi avem nevoie de judecatã. Ceea ce ne lipseşte când venim pe lume, şi de care avem nevoie mai târziu ne este dat prin educaţie.”
(J.J. Rousseau)

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAYKIDS” este o instituţie de învăţământ particular, autorizată M.E.N., a cărei misiune este de a asigura cadrul propice desfăşurării unui învăţământ de calitate, pentru a oferi noi şi importante avantaje educaţionale copiilor doljeni prin transformarea grădiniţei într-un lăcaş de cultură şi civilizaţie, de a consolida rolul acesteia ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ, ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate, de a asigura educaţiei o calitate europeană prin procesul de învăţământ, de a forma preşcolarii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze în viaţa şcolară şi într-o societate dinamică de tip european.

RESURSELE MATERIALE ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Grădiniţa îşi va desfăşura activitatea într-un sediu nou, (construit în 2010) modern şi conceput cu scopul de a desfăşura în incintă un proces intructiv-educativ pe nivel preşcolar, având o suprafaţă de 967,32 mp. De asemenea, proiectul architectural a avut în vedere crearea unor condiţii deosebite care să inducă copiilor noţiunea de “acasă”, chiar dacă nu sunt împreună cu familia.

Terenul destinat spaţiului de joacă este în suprafaţă de 255,48 mp.

CLĂDIREA dispune de :

● demisol + parter + 2 nivele
● 6 grupuri sanitare (4 încăperi destinate copiilor – 1/fiecare nivel, 2 încăperi destinată personalului)
● 1 spălătorie
● 1 bucătărie
● 1 sălă de mese
● 1 cabinet medical
● 3 săli de clasă
● 1 centru de informare şi documentare
● 1 cabinat administrativ
● 3 dormitoare
● sală pentru festivităţi şi activităţi optionale
● sală pentru activități sportive
● minibiblioteci în fiecare grupă

DOTĂRI:

● Materiale didactice variate ce răspund cerinţelor de vârstă preşcolară
● Mijloace audio şi video ( minicinematograf, table interactive, calculatoare, laptopuri, DVD, tablete, aparate de fotografiat video-digitale, camere de supraveghere video, multifuncționle, boxe, video proiectoare,microfoane, telefoan / fax, )
● Centru de documentare ce cuprinde un fond de carte variat atât pentru copii cât şi pentru părinţi
● Rechizite și materiale didactice ecologice de cea mai bună calitate
● Aparate, truse și echipamente didactice
● Jucării și truse de joc din lemn
● Echipamente și materiale pentru jocurile de rol , activitățile practice si elementele de activitate casnică ( halate, șorțulețe, costume, măști, mascot,etc)
● Instrumente folosite în educația muzicală : chitară, pianină, trambulină, clopoțel.

RESURSE UMANE

● preșcolari;
● cadre didactice calificate:
– director
– profesori pentru învățământul preșcolar
– profesor de limba engleză
– profesor de limba germană
– profesor coregraf opțional dans
– profesor de balet opțional balet
– profesor pian
● cadre medicale de specialitate:
– asistent medical permanent
– medic școlar
● personal auxiliar:
– administrator de patrimoniu
– administrator financiar contabil
– șofer profesionist
– îngrijitor copii
– îngrijitor grădiniță
– bucătar calificat

Numărul de grupe pentru anul școlar 2019-2020:

Grupa mică – număr de preșcolari 12
Grupa mijlocie – număr de preșcolari 12
Grupa mare – număr de preșcolari 12

Activitatea instructiv-educativă se defăşoară conform proiectărilor semestriale, realizându-se concordanţă între curriculum naţional şi curriculum la decizia şcolii.

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme:

Cine sunt/suntem?
Când, cum şi de ce se întâmplă?
Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
Cum planificăm/organizăm o activitate?
Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
Ce şi cum vreau să fiu?

Programul Zilnic >>>

Oferta de Preturi si Program de Functionare >>>